Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-252. Εισαγωγή στην επιστήμη των δεδομένων και
τη μηχανική μάθηση

Οι προεγραφές ολοκληρώθηκαν.
  • Προεγγραφή
  • Περιγραφή
  • Ανακοινώσεις
  • Ασκήσεις
  • Διαλέξεις/Εργαστήρια
  • Python - Anaconda
  • Βιβλιογραφία
  • Guests