Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΥΣ-252. Εισαγωγή στην επιστήμη των δεδομένων και
τη μηχανική μάθηση

  • Περιγραφή
  • Ανακοινώσεις Νέα
  • Ασκήσεις
  • Διαλέξεις/Εργαστήρια
  • Python - Anaconda
  • Βιβλιογραφία
  • Guests